Logo
Logo
Logo
Logo

Strzegom Spring Open 2019 - TV Online

Dressage - 05.04.2019

Strzegom Spring Open 2019 - TV Online

Dressage - 04.04.2019

Strzegom October Festival - TV Online

Jumping - 14.10.2018

Strzegom October Festival - TV Online

Cross - 13.10.2018

Strzegom October Festival - TV Online

Dressage - 12.10.2018

sht2023 daty 555x555

baner555 sht2023

baner555 stragona

Program

Strzegom October Festival

#StrzegomOctoberFestival

Środa / Wednesday, 12.10.2022

Ujeżdżenie/Dressage

Czwartek / Thursday, 13.10.2022

Ujeżdżenie/Dressage

Piątek / Friday, 14.10.2022

Ujeżdżenie/Dressage
Cross-country

Sobota / Saturday, 15.10.2022

Skoki/Jumping
Cross-country

Niedziela / Sunday, 16.10.2022

Skoki/Jumping
Cross-country

Youtube

Twitter

Instagram

004.JPG

#SHTStrzegom #eventing #Poland #Strzegom #StrzegomSpringOpen⁠ #StrzegomHorseTrials⁠ #StrzegomPonies #StrzegomSummerTour⁠ #StrzegomOctoberFestival