Kubota
Logo
Logo
Logo
Logo

baner555 sht2022

baner555 stragona

Program

Strzegom October Festival

#StrzegomOctoberFestival

Czwartek / Thursday, 14.10.2021

Ujeżdżenie/Dressage

Piątek / Friday, 15.10.2021

Ujeżdżenie/Dressage
Cross-country

Sobota / Saturday, 16.10.2021

Cross-country
Skoki/Jumping

Niedziela / Sunday, 17.10.2021

Cross-country
Skoki/Jumping

Youtube

Twitter

Instagram